เกี่ยวกับเรา


บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด คือหนึ่งในบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT พร้อมทั้งมีบุคคลากรและทีมงานที่มีประสบการณ์ในวงการอย่างยาวนานโดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เพื่อตอบสนองการใช้งานในปัจจุบันได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นที่มาของสโลแกน Idea Solution for the Future ซึ่งยึดเป็นเป้าหมายในการทำงาน

MOLOG Product Portfolio

ความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา เราผสานบุคลากรความเชี่ยวชาญการสนับสนุนและซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างโซลูชันสำหรับ 3PLs คลังสินค้าผู้ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซและอื่น ๆ แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ใช้ต้นทุนต่ำง่ายๆ

3PL Logistics Warehouse Service

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามเสนอบริการโลจิสติกส์จากภายนอกซึ่งครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านหนึ่งหรือหลายด้านของการจัดหาและกิจกรรมการปฏิบัติตาม ...


Learn more...

Manufacturing Warehouse

คลังสินค้าในการผลิตเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการผลิตเนื่องจากใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ...


Learn more...

SME Warehousing on Cloud

ทำไมต้องกินของมีค่าสำหรับไอทีเช่นเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาต MA สถานที่ไฟฟ้าผู้คนและอื่น ๆ MOLOG วางระบบบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจร ...


Learn more...

Supporting Product

WMS Functions

นอกจากระบบคลังสินค้า ทางเรายังมีระบบที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต่อการทำงานเพื่อความสมบูรณ์และให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

ไม่ว่าจะเป็นระบบการอ่านและจัดเก็บข้อมูล (Barcode & RFID Scanner) ระบบการพิมพ์ (Barcode & RFID Printing)

ระบบเครือข่ายพื้นฐาน (Wired and Wireless Access) ระบบสำรองข้อมูล (Server and Storage)

รวมไปถึงระบบห้องสำรองข้อมูล (Data Center & Server Room ระบบตู้สำรองข้อมูล (Edge Cabinet System)

Application Development

ผลิตภัณท์และบริการ

Network Infrastructure

ระบบโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานที่รองรับการเชื่อมต่อภายใน (LAN) การเชื่อมต่อภายนอก (WAN) การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless) รวมทั้งระบบความปลอดภัย (Network/Gateway/End Point Security) และระบบการจดัการเครือข่าย (Network Monitoring)

Server Infrastructure

ระบบโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์พื้นฐานที่รองรับการทำงานรูปแบบคอมพิวเตอร์เสมือน (HCI, Virtual Machiens) ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบสำรองของมูล (Backup System) และระบบสำรองข้อมูลฉุกเฉิน (DR Site)

Facilities Infrastructure

ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center, Server Room) ระบบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ (Cabling) รวมทั้งระบบห้องควบคุม (Control Room) และระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room)

Office IT Devices

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Computer, IT Peripheral) อุปกรณ์การพิมพ์ (Printer) รวมทั้งระบบการสแกน (Barcode/RFID Scanner) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ไร้สาย (Mobile Computing)

Professional Services

การบริการทางด้านการออกแบบ (Presales) การบริการทางด้านการติดตั้ง (Post Sales) รวมทั้งการให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance) และการบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource)

Software/Application Development

พัฒนาระบบ Web Application ระบบ Mobile Application ระบบ Line OA Application ระบบ Digial Royalty Platform รวมไปถึงระบบ Mobile Services

Conference&Display System

ระบบการประชุมระยะไกล (Vedio Conference) ระบบการแสดงภาพ (Display System) รวมทั้งระบบการแสดงภาพสัมผัสอัจฉริยะ (Interactive Display) และระบบแสดงภาพประชาสัมพันธ์ (Digital Signage)

Warehouse Management System

ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) สำหรับตัวแทนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PL Logistics) และสำหรับคลังสินในระบบการผลิต (Manufacturing Warehouse)

พันธมิตรของเรา

Network Infrasturcture

Server Infrastructure

Facilities Infrasturcture

Office IT Devices

Conference System

Warehouse Management System